เสื้อเปล่าสีขาว เสื้อยืดคอกลมสีขาวเนื้อดี เนื้อผ้า K32

เสื้อเปล่าสีขาว คือ เสื้อยืดคอกลม ตามสีของเนื้อผ้ายืดที่ยัง ไม่ได้ผ่านกระบวนการ พิ