ช่วงนี้ก็ไกล้ๆเทศกาลปีไหม่ ซึ่งก็เป็นประเพณีของคนไทยโดยทั่วไปที่นิยม
ส่งมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆไห้กันและกัน หนึ่งของขวัญเล็กสิ่งนั้น
นั่นก็คือเสื้อเปล่า เสื้อยืด หรือเสื้อที่สกรีน คำพูดสวยหรู หรือเสื้อโปโล

Basic CMYK       Untitled-1

บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ และกลุ่ม กิจกรรม กลุ่มเพื่อนเก่าและอื่นๆ
ส่วนมากจะทำของที่ระลึก  ถ้าท่านสนใจ ที่ทำเสื้อยืด เสื้อโปโล หรือ ทำเสื้อเปล่า
ทางเราก็มีคตวามยินดี ที่จะผลิตสินค้าไห้กับทุกๆท่าน

สั่งเสื้อเปล่าได้ที่