Recent Posts Shortcode

Avada comes packaged with the Recent Posts Shortcode that has 3 different designs to display your recent blog posts. This shortcode has several meta options that allow you to customize the shortcode such as; choose the number of columns from 1-6, number of posts, include or exclude categories, show or hide thumbnails, title, meta, excerpt, excerpt length and more!

 • รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

November 15th, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม ครั้งนี้คือการรับงานเสื้อยืดไหล่สโลป สีขาว แขนน้ำเงิน สกรีนตัวอักษร 3 บรรทัด สีน้ำเงินเหมือนกับแขนเสื้อ งานสั่งทำต้นแบบก่อนสั่งงานจริง งานเร่งด่วน ขึ้นงาน ตัวอย่างภายใน 3-5 วัน [...]

 • รับทำเสื้อรุ่นเสื้อทีม

รับทำเสื้อรุ่นเสื้อทีม

October 29th, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อรุ่นเสื้อทีม เสื้อชมรม เสื้อกลุ่มกิจกรรม เสื้อรุ่น เสือที่ใส่ไปในงานเลี้ยงรุ่น ถ้าหากจะทำเสื้อรุ่น เสื้อคอยืดคอกลมเนื้อผ้าดีดี สักตัว พร้อมงานสกรีนเนื้อดีดี ที่มีโลโก้สวยๆของรุ่น ใส่ไปเที่ยวอวดใครๆก็ดุดี ไม่ต่างกับเสื้อที่โชว์อยู่ในห้างต่างๆ ใส่ได้ทุกวัน ทั้งชายและหญิง [...]

 • รับทำเสื้อกิจกรรม

รับทำเสื้อกิจกรรม

October 23rd, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อกิจกรรม เสื้อกลุ่ม เสื้อบริษัท เสื้อไปเที่ยว งานรับทำเสื้อยืด เสื้อกุ้น พร้อมสกรีน และออกแบบ สำหรับทำกิจกกรม ประชุ่มสัมมนาของบริษัท องค์กร ชมรม เสื้อยืดใส่ในงานกิจกรรมถ้าทำออกมาดี นอกจากที่ใช้ในงาน [...]

 • เสื้อกุ้นสกรีนแถบข้างหน้าหลัง

เสื้อกุ้นสกรีนแถบข้างหน้าหลัง

October 23rd, 2019|0 Comments

เสื้อกุ้นสกรีนแถบข้างหน้าหลัง เสื้อกุ้นสกรีนแถบข้างหน้าหลัง เสื้อเปล่ารุ่นใหม่ที่พัตนามาจากเสื้อกุ้น โดยการสกรีน แถบด้านข้างลำตัวทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ให้อารมที่มีดูคึกคัก สดใส มีชีวิตชีวา การทำกิจกรรมหมู่มาก การมีส่วนร่วม การแสดงออกใหม่ๆ ลักษณะเสื้อที่มีสีสันสดใส การสกรีนโดยใช้สีเดียวกับสีกุ้นที่ให้สีที่สด [...]

3 Different Layouts

Choose from Default, Thumbnail on Side, or Date on Side as your layout. You can also choose the number of columns to be displayed, the number of posts, and which categories, as well.

Recent Posts Default Style

 • รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

November 15th, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม ครั้งนี้คือการรับงานเสื้อยืดไหล่สโลป สีขาว แขนน้ำเงิน สกรีนตัวอักษร 3 บรรทัด สีน้ำเงินเหมือนกับแขนเสื้อ งานสั่งทำต้นแบบก่อนสั่งงานจริง งานเร่งด่วน ขึ้นงาน ตัวอย่างภายใน 3-5 วัน [...]

 • รับทำเสื้อรุ่นเสื้อทีม

รับทำเสื้อรุ่นเสื้อทีม

October 29th, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อรุ่นเสื้อทีม เสื้อชมรม เสื้อกลุ่มกิจกรรม เสื้อรุ่น เสือที่ใส่ไปในงานเลี้ยงรุ่น ถ้าหากจะทำเสื้อรุ่น เสื้อคอยืดคอกลมเนื้อผ้าดีดี สักตัว พร้อมงานสกรีนเนื้อดีดี ที่มีโลโก้สวยๆของรุ่น ใส่ไปเที่ยวอวดใครๆก็ดุดี ไม่ต่างกับเสื้อที่โชว์อยู่ในห้างต่างๆ ใส่ได้ทุกวัน ทั้งชายและหญิง [...]

 • รับทำเสื้อกิจกรรม

รับทำเสื้อกิจกรรม

October 23rd, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อกิจกรรม เสื้อกลุ่ม เสื้อบริษัท เสื้อไปเที่ยว งานรับทำเสื้อยืด เสื้อกุ้น พร้อมสกรีน และออกแบบ สำหรับทำกิจกกรม ประชุ่มสัมมนาของบริษัท องค์กร ชมรม เสื้อยืดใส่ในงานกิจกรรมถ้าทำออกมาดี นอกจากที่ใช้ในงาน [...]

 • เสื้อกุ้นสกรีนแถบข้างหน้าหลัง

เสื้อกุ้นสกรีนแถบข้างหน้าหลัง

October 23rd, 2019|0 Comments

เสื้อกุ้นสกรีนแถบข้างหน้าหลัง เสื้อกุ้นสกรีนแถบข้างหน้าหลัง เสื้อเปล่ารุ่นใหม่ที่พัตนามาจากเสื้อกุ้น โดยการสกรีน แถบด้านข้างลำตัวทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ให้อารมที่มีดูคึกคัก สดใส มีชีวิตชีวา การทำกิจกรรมหมู่มาก การมีส่วนร่วม การแสดงออกใหม่ๆ ลักษณะเสื้อที่มีสีสันสดใส การสกรีนโดยใช้สีเดียวกับสีกุ้นที่ให้สีที่สด [...]

Recent Posts Thumbnails On Side Style

 • รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

November 15th, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม ครั้งนี้คือการรับงานเสื้อยืดไหล่สโลป สีขาว แขนน้ำเงิน สกรีนตัวอักษร 3 บรรทัด สีน้ำเงินเหมือนกับแขนเสื้อ งานสั่งทำต้นแบบก่อนสั่งงานจริง งานเร่งด่วน ขึ้นงาน ตัวอย่างภายใน [...]

 • รับทำเสื้อรุ่นเสื้อทีม

รับทำเสื้อรุ่นเสื้อทีม

October 29th, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อรุ่นเสื้อทีม เสื้อชมรม เสื้อกลุ่มกิจกรรม เสื้อรุ่น เสือที่ใส่ไปในงานเลี้ยงรุ่น ถ้าหากจะทำเสื้อรุ่น เสื้อคอยืดคอกลมเนื้อผ้าดีดี สักตัว พร้อมงานสกรีนเนื้อดีดี ที่มีโลโก้สวยๆของรุ่น ใส่ไปเที่ยวอวดใครๆก็ดุดี ไม่ต่างกับเสื้อที่โชว์อยู่ในห้างต่างๆ [...]

Recent Posts Date On Side Style

1511, 2019

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

November 15th, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม ครั้งนี้คือการรับงานเสื้อยืดไหล่สโลป สีขาว แขนน้ำเงิน สกรีนตัวอักษร 3 บรรทัด สีน้ำเงินเหมือนกับแขนเสื้อ งานสั่งทำต้นแบบก่อนสั่งงานจริง งานเร่งด่วน ขึ้นงาน ตัวอย่างภายใน 3-5 วัน เสื้อไหล่สโลปเนื้อผ้าฝ้าย 100% ทรงเสื้อสวยเข้ารูปเหมาะสำหรับผู้ที่สวมใส่ ทุกไซร์ เสื้อที่ทางร้านเราได้เลือกทรงจากประสบการณ์ทำงานด้านเสื้อมาหลายปี โดยทรงเสื้อนั้น ผู้ที่สวมใส่จะดูดีเข้ารูป ทั้งคอ บ่าไหล่ วงแขน ลำตัว ทรงเสื้อที่เป็นแบบฉบับ [...]

2910, 2019

รับทำเสื้อรุ่นเสื้อทีม

October 29th, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อรุ่นเสื้อทีม เสื้อชมรม เสื้อกลุ่มกิจกรรม เสื้อรุ่น เสือที่ใส่ไปในงานเลี้ยงรุ่น ถ้าหากจะทำเสื้อรุ่น เสื้อคอยืดคอกลมเนื้อผ้าดีดี สักตัว พร้อมงานสกรีนเนื้อดีดี ที่มีโลโก้สวยๆของรุ่น ใส่ไปเที่ยวอวดใครๆก็ดุดี ไม่ต่างกับเสื้อที่โชว์อยู่ในห้างต่างๆ ใส่ได้ทุกวัน ทั้งชายและหญิง เสื้อรุ่น งานเลี้ยงรุ่น เริ่มจากลูกค้าส่งแบบมาให้ ทำราคา หลังจากตกลงราคาได้ ก็เริ่มงานทางเรา ก็จะส่งแบบกับขนาดจริงก่อนทำบลอคให้ดู จากนั้น ก็จะสกรีน ตัวอย่างให้ดูก่อนลงงานจริง หลังจากทุกอย่าง ok [...]

Use In Columns

Fit this shortcode perfectly into your website by using them with our columns shortcode. This shortcode is fully responsive and will look good on any screen.

 • รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

November 15th, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม ครั้งนี้คือการรับงานเสื้อยืดไหล่สโลป สีขาว แขนน้ำเงิน สกรีนตัวอักษร 3 บรรทัด สีน้ำเงินเหมือนกับแขนเสื้อ งานสั่งทำต้นแบบก่อนสั่งงานจริง งานเร่งด่วน ขึ้นงาน ตัวอย่างภายใน 3-5 วัน เสื้อไหล่สโลปเนื้อผ้าฝ้าย 100% ทรงเสื้อสวยเข้ารูปเหมาะสำหรับผู้ที่สวมใส่ ทุกไซร์ เสื้อที่ทางร้านเราได้เลือกทรงจากประสบการณ์ทำงานด้านเสื้อมาหลายปี โดยทรงเสื้อนั้น ผู้ที่สวมใส่จะดูดีเข้ารูป ทั้งคอ บ่าไหล่ วงแขน ลำตัว ทรงเสื้อที่เป็นแบบฉบับ [...]

 • รับทำเสื้อรุ่นเสื้อทีม

รับทำเสื้อรุ่นเสื้อทีม

October 29th, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อรุ่นเสื้อทีม เสื้อชมรม เสื้อกลุ่มกิจกรรม เสื้อรุ่น เสือที่ใส่ไปในงานเลี้ยงรุ่น ถ้าหากจะทำเสื้อรุ่น เสื้อคอยืดคอกลมเนื้อผ้าดีดี สักตัว พร้อมงานสกรีนเนื้อดีดี ที่มีโลโก้สวยๆของรุ่น ใส่ไปเที่ยวอวดใครๆก็ดุดี ไม่ต่างกับเสื้อที่โชว์อยู่ในห้างต่างๆ ใส่ได้ทุกวัน ทั้งชายและหญิง เสื้อรุ่น งานเลี้ยงรุ่น เริ่มจากลูกค้าส่งแบบมาให้ ทำราคา หลังจากตกลงราคาได้ ก็เริ่มงานทางเรา ก็จะส่งแบบกับขนาดจริงก่อนทำบลอคให้ดู จากนั้น ก็จะสกรีน ตัวอย่างให้ดูก่อนลงงานจริง หลังจากทุกอย่าง ok [...]

 • รับทำเสื้อกิจกรรม

รับทำเสื้อกิจกรรม

October 23rd, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อกิจกรรม เสื้อกลุ่ม เสื้อบริษัท เสื้อไปเที่ยว งานรับทำเสื้อยืด เสื้อกุ้น พร้อมสกรีน และออกแบบ สำหรับทำกิจกกรม ประชุ่มสัมมนาของบริษัท องค์กร ชมรม เสื้อยืดใส่ในงานกิจกรรมถ้าทำออกมาดี นอกจากที่ใช้ในงาน แล้วยังสามารถใส่เล่นไปเที่ยว เดินเล่นตามที่ต่างๆ เพราะเสื้อยืดที่ออกแบบดีไซด์ เนื้อผ้าผิวสัมผัสที่ดี สีสกรีนที่สดใสชัด ทำให้เสื้อดูดีมีราคา ทางเรา ร้านเสื้อเปล่าเจไอ ยินดีรับทำเสื้อที่กล่าวมาแล้วให้ทุกท่าน ถึงแม้จำนวนที่สั่งนั้นมี ไม่มากเราก็รับทำ(จำนวนไม่มากมีการคิดราคาที่เพิ่ม และระยะเวลาที่แตกต่างกันไปตามคิวงาน) [...]

 • เสื้อกุ้นสกรีนแถบข้างหน้าหลัง

เสื้อกุ้นสกรีนแถบข้างหน้าหลัง

October 23rd, 2019|0 Comments

เสื้อกุ้นสกรีนแถบข้างหน้าหลัง เสื้อกุ้นสกรีนแถบข้างหน้าหลัง เสื้อเปล่ารุ่นใหม่ที่พัตนามาจากเสื้อกุ้น โดยการสกรีน แถบด้านข้างลำตัวทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ให้อารมที่มีดูคึกคัก สดใส มีชีวิตชีวา การทำกิจกรรมหมู่มาก การมีส่วนร่วม การแสดงออกใหม่ๆ ลักษณะเสื้อที่มีสีสันสดใส การสกรีนโดยใช้สีเดียวกับสีกุ้นที่ให้สีที่สด สะท้องแสง ทำให้เป็นที่ดึงดูดต่อผู้สวมใส่ มีให้เลือก 3 สี สีขาวกุ้น สกรีน สีแดง สีเหลือง และสีม่วง เหมาะสำหรัลบุคคลทั่วไป ใส่ [...]

Animation Settings

The Recent Posts Shortcode can have CSS3 animations. This allow the thumbnail image on your post to animate when it comes into the viewport to helps catch the viewers eye.

 • รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

November 15th, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม ครั้งนี้คือการรับงานเสื้อยืดไหล่สโลป สีขาว แขนน้ำเงิน สกรีนตัวอักษร 3 บรรทัด สีน้ำเงินเหมือนกับแขนเสื้อ งานสั่งทำต้นแบบก่อนสั่งงานจริง งานเร่งด่วน ขึ้นงาน ตัวอย่างภายใน 3-5 วัน เสื้อไหล่สโลปเนื้อผ้าฝ้าย 100% ทรงเสื้อสวยเข้ารูปเหมาะสำหรับผู้ที่สวมใส่ ทุกไซร์ เสื้อที่ทางร้านเราได้เลือกทรงจากประสบการณ์ทำงานด้านเสื้อมาหลายปี โดยทรงเสื้อนั้น ผู้ที่สวมใส่จะดูดีเข้ารูป ทั้งคอ บ่าไหล่ วงแขน ลำตัว ทรงเสื้อที่เป็นแบบฉบับ [...]

 • รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

November 15th, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม ครั้งนี้คือการรับงานเสื้อยืดไหล่สโลป สีขาว แขนน้ำเงิน สกรีนตัวอักษร 3 บรรทัด สีน้ำเงินเหมือนกับแขนเสื้อ งานสั่งทำต้นแบบก่อนสั่งงานจริง งานเร่งด่วน ขึ้นงาน ตัวอย่างภายใน 3-5 วัน เสื้อไหล่สโลปเนื้อผ้าฝ้าย 100% ทรงเสื้อสวยเข้ารูปเหมาะสำหรับผู้ที่สวมใส่ ทุกไซร์ เสื้อที่ทางร้านเราได้เลือกทรงจากประสบการณ์ทำงานด้านเสื้อมาหลายปี โดยทรงเสื้อนั้น ผู้ที่สวมใส่จะดูดีเข้ารูป ทั้งคอ บ่าไหล่ วงแขน ลำตัว ทรงเสื้อที่เป็นแบบฉบับ [...]

 • รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

November 15th, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม ครั้งนี้คือการรับงานเสื้อยืดไหล่สโลป สีขาว แขนน้ำเงิน สกรีนตัวอักษร 3 บรรทัด สีน้ำเงินเหมือนกับแขนเสื้อ งานสั่งทำต้นแบบก่อนสั่งงานจริง งานเร่งด่วน ขึ้นงาน ตัวอย่างภายใน 3-5 วัน เสื้อไหล่สโลปเนื้อผ้าฝ้าย 100% ทรงเสื้อสวยเข้ารูปเหมาะสำหรับผู้ที่สวมใส่ ทุกไซร์ เสื้อที่ทางร้านเราได้เลือกทรงจากประสบการณ์ทำงานด้านเสื้อมาหลายปี โดยทรงเสื้อนั้น ผู้ที่สวมใส่จะดูดีเข้ารูป ทั้งคอ บ่าไหล่ วงแขน ลำตัว ทรงเสื้อที่เป็นแบบฉบับ [...]

 • รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม

November 15th, 2019|0 Comments

รับทำเสื้อกลุ่มกิจกรรม ครั้งนี้คือการรับงานเสื้อยืดไหล่สโลป สีขาว แขนน้ำเงิน สกรีนตัวอักษร 3 บรรทัด สีน้ำเงินเหมือนกับแขนเสื้อ งานสั่งทำต้นแบบก่อนสั่งงานจริง งานเร่งด่วน ขึ้นงาน ตัวอย่างภายใน 3-5 วัน เสื้อไหล่สโลปเนื้อผ้าฝ้าย 100% ทรงเสื้อสวยเข้ารูปเหมาะสำหรับผู้ที่สวมใส่ ทุกไซร์ เสื้อที่ทางร้านเราได้เลือกทรงจากประสบการณ์ทำงานด้านเสื้อมาหลายปี โดยทรงเสื้อนั้น ผู้ที่สวมใส่จะดูดีเข้ารูป ทั้งคอ บ่าไหล่ วงแขน ลำตัว ทรงเสื้อที่เป็นแบบฉบับ [...]

Complete Set of Options

Every option and description included with the recent posts shortcode is listed below.

 • layout – Can be one of these values: thumbnails-on-side, default, or date-on-side. Sets the layout for shortcode.
 • columns – Can be one of these values: 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Sets the number of columns to be displayed.
 • number_posts – Accepts a numerical value to show how many posts are displayed. For example, 7.
 • cat_slug – The slug name of the category from which you want the posts to be displayed. Use a comma for multiple categories.
 • exclude_cats – The slug name of the category you want to exclude. Use a comma for multiple categories.
 • thumbnail – Can be one of these values: yes, or no. This will show or hide the image thumbnail.
 • title – Can be one of these values: yes, or no. This will show or hide the title.
 • meta – Can be one of these values: yes, or no. This will show or hide the meta data.
 • excerpt – Can one of these values: yes, or no. This will show or hide the excerpt.
 • excerpt_length – Accepts a numerical value to show how many characters or words your excerpt will be. For example, 15.
 • strip_html – Can be one of these values: yes, or no. True will show or hide HTML content in the excerpt.
 • animation_type – Can be one of these values: none, bounce, fade, flash, shake, or slide. Sets the animation to use on the shortcode.
 • animation_direction – Can be one of these values: down, right, left, or up. Sets the incoming direction for the animation.
 • animation_speed – Accepts a numerical value from .1, which is the slowest, to 1, which is the fastest.
 • class – Add a custom class to the wrapping HTML element for further css customization.
 • id – Add a custom id to the wrapping HTML element for further css customization.

Join The 100,000+ Satisfied Avada Users!

BUY AVADA NOW!