เสื้อยืดกุ้นสีเทา เป็นเสื้อเปล่า ที่คอเสื้อ และปลายแขนเสื้อ สีไม่เหมือนกับตัวเสื้อ เป็นแนวเสื้อที่วัยรุ่นนิยมใส่กัน